ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครพนักงาน

สถานะ : กำลังเปิดรับสมัคร

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนกำลังเปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 อัตรา

Scroll to Top