ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ผู้สูงอายุบางขุนเทียน


นพ.สุรินทร์ นัมคณิสรณ์

จำนวนเตียง

จำนวนเตียงที่ให้บริการ

เตียง
0

ประชาสัมพันธ์
การเปิดศูนย์ UMSC

🟤 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์ เปิดให้บริการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเวชศาสตร์เขตเมือง (UMSC) พบแพทย์ออนไลน์ (Telemed) หรือสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ การเลื่อนนัด การขอใบส่งตัวต่อเนื่อง
🟩 ช่องทางการติดต่อ LINE OA : @1bkt หรือสแกน QR Code บนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
เปิดให้บริการในเวลา 08.00-16.00 น. (วันราชการ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเบอร์โรงพยาบาล 024527999

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ตรวจสุขภาพ ฟรี !

 

  บริการฟรีทุกเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • วันที่: 6-7, 13-14, 20-22, 27-29 กรกฎาคม 2567
 • เวลา: 10.00 – 20.00 น.

  บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

 • สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง
 • เวลา: 13.00 – 17.00 น.
 • จำนวนจำกัด: วันละ 30 เข็ม

  สถานที่จัดกิจกรรม

 • เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
 • โซนธนาคาร ชั้น G

  วิธีการเข้าร่วม

 • รับบัตรคิวเวลา 10.00 น.
 • โปรดนำบัตรประชาชนตัวจริงมาใช้บริการ

  ข้อมูลติดต่อเพิ่มเติม

 • โทร: 02-452-7999
 • LINE: @1bkt
 • Facebook: BKT HOSOP

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครพนักงาน

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนกำลังเปิดรับสมัครพนักงาน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 อัตรา

เนื้อหาสาระดีๆ

เรื่อง เคารพกันและกัน สร้างสัมพันธ์ที่ยืนยาว
🗒 ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง เด็กอ้วนวันนี้เพิ่มโอกาสเป็น NCDs ในวันหน้า
🗒 ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)
เรื่อง ชุมชนปลอดภัยแข็งแรงได้ด้วยไอโอดีน
🗒 ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มรสหวาน อันตรายต่อเด็กอย่างไร
🗒 ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)
Scroll to Top